ЛИНИЈА 202
ТРАСА ЛИНИЈЕ
        СМЕР А
  УЛИЦЕ:
ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН - Мије Ковачевића - Вишњичка - Сланачки пут - Сланци - Маршала Тита - Београдска - ВЕЛИКО СЕЛО
  СТАЈАЛИШТЕ:
ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН /УЛАЗ/, ВУКА ВРЧЕВИЋА, ВОЈВОДЕ МИЦКА КРСТИЋА, ДИЉСКА, ПУТ ЗА АДУ ХУЈУ, МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР, РОСПИ ЋУПРИЈА, ТРУДБЕНИЧКА, ВИШЊИЧКА БАЊА, ТОПЛАНА, НОВО НАСЕЉЕ, ЛЕШЋЕ, ЛЕШЋЕ /УЛАЗ/, СРПСКА КРУНА, СЛАНЦИ /УЛАЗ/, ПЕКАРА, ИЗВОРСКА, СЛАНЦИ /ШКОЛА/, ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА, ТЕСЛИНА, ОМЛАДИНСКА, МЗ ВЕЛИКО СЕЛО, ВЕЛИКО СЕЛО
      СМЕР Б
  УЛИЦЕ:
ВЕЛИКО СЕЛО - Београдска - Маршала Тита - Сланци - Сланачки пут - Вишњичка - Мије Ковачевића - ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН
  СТАЈАЛИШТЕ:
ВЕЛИКО СЕЛО, МЗ ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА, ТЕСЛИНА, ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА, СЛАНЦИ /ШКОЛА/, ИЗВОРСКА, ПЕКАРА, СЛАНЦИ /УЛАЗ/, СРПСКА КРУНА, ЛЕШЋЕ /УЛАЗ/, ЛЕШЋЕ, НОВО НАСЕЉЕ, ТОПЛАНА, ВИШЊИЧКА БАЊА, ТРУДБЕНИЧКА, РОСПИ ЋУПРИЈА, МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР, ПУТ ЗА АДУ ХУЈУ, ДИЉСКА, ВОЈВОДЕ МИЦКА КРСТИЋА, ВУКА ВРЧЕВИЋА, СУП ПАЛИЛУЛА , ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН /ИЗЛАЗ/
ПОЛАСЦИ СА ТЕРМИНУСА
РАДНИ ДАН
  ТЕРМИНУС ВЕЛИКО СЕЛО
   
прва три
04:00
04:25
04:45
   
последња три
21:35
22:05
22:40
  ТЕРМИНУС ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН
   
прва три
04:30
04:55
05:15
   
последња три
22:05
22:40
23:15
  ИНТЕРВАЛИ
вршно оптерећење
20
ванвршно оптерећење
30
СУБОТА
  ТЕРМИНУС ВЕЛИКО СЕЛО
   
прва три
04:00
04:30
05:00
   
последња три
21:30
22:05
22:40
  ТЕРМИНУС ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН
   
прва три
04:30
05:00
05:30
   
последња три
22:05
22:40
23:15
  ИНТЕРВАЛ
30
НЕДЕЉА
  ТЕРМИНУС ВЕЛИКО СЕЛО
   
прва три
04:00
04:30
05:00
   
последња три
21:30
22:05
22:40
  ТЕРМИНУС ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН
   
прва три
04:30
05:00
05:30
   
последња три
22:05
22:40
23:15
  ИНТЕРВАЛ
30