Карте и маркице

ЈКП ГСП „Београд“ обавештава кориснике услуга јавног градског превоза, да врши продају електронских допуна персонализованих и неперсонализованих „БусПлус“ картица, на следећим продајним местима ГСП-а.

Нови терминали су инсталирани на следећим локацијама:

  • „Скендер бегова“, ЈКП ГСП (шалтер сала) - Скендер бегова 1;
  • „Делигратска“ - Делиградска 10;
  • „Трг Републике“ - ТЦ „Трг Републике“.

Истовремено обавештавамо кориснике услуга јавног градског превоза да уплате за електронску допуну персонализованих и неперсонализованих „БусПлус“ картица могу вршити готовим новцем, платним картицама и чеком.

Продајна места раде радним даном од 7 до 19 часова. Терминал у Скендер беговој улици (шалтер сала) суботом ради од 8 до 15 часова, а сва остала продајна места суботом раде од 8 до 14 часова.
Продајна места не раде недељом.

Издавање нових смарт картица, њихово важење и начин коришћења су у надлежности Дирекције за јавни превоз и систем Бус Плус о чему се информације могу добити на www.busplus.rs

Категорије корисника и услови коришћења услуге превоза врше се у складу са Правилником о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Службени лист града Београда бр. 30/2011 од 29.07.2011. године).

Све опомене издате од стране ЈКП ГСП "Београд" до 31.01.2012. године могу се регулисати на шалтеру ГСП-а у улици Кнегиње Љубице 29, радним данима у времену од 07 до 19,00 часова, суботом од 08 до 15,00 часова. За опомене издате од 01.02.2012. године надлежан је БусПлус систем.

 

copyright: JKP GSP Beograd - produkcija: S.P.I.S. 2012.