| Линије | Школске линије |

ШКОЛСКЕ ЛИНИЈЕ

Превоз школске деце у редовне и специјалне основне школе

1. У школској 2015/2016. години превоз деце са посебним потребама је организован аутобусима и минибусевима на следећим линијама:

Број линијеОпис линије
Д5 Ресторан Болеч - Карабурма - ОШ "Вељко Рамадановић"
Д6 Вождовац - Миљаковац - ОШ "Вељко Рамадановић"
Д10 Дом у Звечанској - ОШ "Нови Београд"
Д12 ОШ "Антон Скала" - Сремчица
Д13 Батајница - ОШ "Вељко Рамадановић" - ОШ "Радивој Поповић"
Д14 ОШ "Антон Скала" - Борча - Котеж
Д15 ОШ "Антон Скала" – Нови Београд - Земун
Д17 Батајница - ОШ "Сава Јовановић Сирогојно"
Д18 ОШ "Антон Скала" – Баново брдо - Раковица
Д20 ОШ "Антон Скала" - Миријево

2. У школској 2015/2016. години превоз деце до редовних основних школа је организован аутобусима и минибусевима на следећим линијама:

Број линијеОпис линије
Д4 ОШ "Илија Бирчанин" - 13.мај
Д8 ОШ "Олга Петров" - Падинска скела
Д9 Батајница - Бусије
Д16 Алтина Вртић "Милица" - ОШ "Гаврило Принцип"
Д19 ОШ "Гаврило Принцип" - ОШ "Сава Шумановић" - Плави хоризонти

Све информације о школском превозу можете добити на број телефона: 011-21-55-772.

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер