ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Новости  | Новости  |

НОВОСТИ

 
31.05.2022.
САОПШТЕЊЕ
У складу са законским и интерним актима Предузећа регулисана је процедура о поступању са некурентним залихама. ЈКП ГСП ''Београд'' једном годишње оглашава јавну продају некурентних залиха.
У некурентне залихе спадају материјали, резервни делови, као и залихе готових производа, које су оштећене, неисправне, застареле или због сличних разлога више нису употребљиве.
На основу јавног позива и објављене конкурсне документације, заинтересовани купци достављају своје понуде до одређеног рока, после којег следи комисијско отварање понуда.
Уколико заинтересовани понуђачи испуне услове из конкурсне документације прихвата се најповољнија понуда.
Јавна продаја се организује у три круга. Информација о јавном позиву за продају, објављује се у дневној штампи и на сајту ЈКП ГСП “Београд”.
Некурентне залихе које се не продају у ова три круга класификују се као отпад, тј секундарне сировине и даље продају откупљивачима секундарних сировина са којима ГСП има закључене уговоре.
Изјавио
Извршни директор за финансијске послове
Дејан Крстовић, дипл. економиста


НОВОСТИ

АРХИВИРАНЕ НОВОСТИ

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.