ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ КОЧНИХ ОБЛОГА ДИРЕКТНО НА ВОЗИЛУ (назив и ознака из општег речника набавке: 42620000 - Стругови, машине алатке за бушење и глодање) ВНД-43/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.04.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: УСЛУГА ТРАЖЕЊА, СЕЛЕКЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ ВОЗАЧА ''D'' КАТЕГОРИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 80510000 - Услуге специјалистичке обуке) ВНУ-54/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.04.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у објектима СП ''Нови Београд'' и СП ''Карабурма'' (назив и ознака из општег речника набавке: 39715000 - Бојлери за воду и за грејање зграда; водоводна инсталација) ВНД-45/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.04.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ УРЕЂАЈА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ВОЗИЛА И АГРЕГАТА НА ВОЗИЛИМА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-52/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.03.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Антифриз - расхладна течност - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 24961000 - Течности за хладњаке) ВНД-10/19
01.04.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Ремонт тахографа (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ВНУ-35/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.04.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора ''Одржавање'' у СП ''Нови Београд'' (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-375/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.04.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА У ОБЈЕКТИМА ГСП - а (назив и ознака из општег речника набавке: 39717200 - Уређаји за климатизацију и 45331220 - Радови на инсталацији климатизације) ВНД-50/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.04.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пумпе и главе управљача за аутобусе и тролејбусе, резервоари и заптивке - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34327000 - Управљачки волани, стубови и кутије управљачког механизма) ВНД-48/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.04.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови осовинског склопа трамваја без редуктора – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631400 – Осовине точкова и пнеуматика и други делови локомотива или шинских возила) ВНД-57/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.04.2019. до 08.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер