ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: САНАЦИЈА КРОВОВА У ОБЈЕКТИМА ГСП - а (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-296/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.10.2019. до 09.30h
Назив предмета набавке: Куповина канцеларијског материјала, обликована у 12 партија, (назив и ознака из општег речника набавкe: 30192000 - Канцеларијски материјал 30197000 - Ситна канцеларијска опрема 30199000 - Канцеларијски материјал од хартије и други артикли) 9/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Факс апарати, фотокопир апарат, фотоапарат, фискалне касе (назив и ознака из општег речника набавке: 30000000 - Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и залихе осим намештаја и пакета програмс... ) ВНД-258/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.10.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА ВОЗИЛА IK, MAZ И SOLARIS (назив и ознака из општег речника набавке: 50117300 - Услуге ремонта возила) ВНУ-300/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.10.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Обука запослених - екстерно (назив и ознака из општег речника набавке: 80400000 - Услуге образовања одраслих и друге услуге образовања) ВНУ-286/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.09.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: ОДРЖАВАЊЕ АУТОМАТИКЕ НА СИСТЕМИМА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКАТА (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања) ВНУ-279/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.10.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови чопера, статичког претварача, вучног погона и друге опреме за тролејбусе и трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-263/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.09.2019. до 08.30h
Назив предмета набавке: Средство за одржавање хигијене, обликоване у четири партије (партија 2) (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 3980000 – 0 производи за чишћење и полирање, 39831220- 4 средства за одстрањивање масноће, 39831300 – 9 средства за чишћење пода) 1/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: УСИСНИ И ИЗДУВНИ СИСТЕМ ЗА АУТОБУСЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-293/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.09.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: СТОЛАРСКИ И ТАПЕТАРСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ВОЗИЛА (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-290/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.10.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер