ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА ТРАМВАЈЕ CAF (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-291/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.02.2020. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ МОТОРА ЗА АУТОБУСЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-505/19
28.02.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ И ПРАТЕЋА ЕЛЕКТРО ОПРЕМА ЗА ТРАМВАЈЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 34632300 - Електричне инсталације за железницу) ВНД-468/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.02.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за путничка возила (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-493/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.02.2020. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : Специјални алат за поправку аутобуса, тролејбуса и трамваја - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42650000 - Пнеуматски ручни алати или ручни алати на моторни погон) ВНД-510/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.02.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И ФАРБАЊЕ ВЕЋИХ И МАЊИХ ОШТЕЋЕЊА НА ОПЛАТИ АУТОБУСА И КОМБИ ВОЗИЛА (назив и ознака из општег речника набавке: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) ВНУ-519/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.02.2020. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Kуповина дизалица (назив и ознака из општег речника набавке: 42414100 - Дизалице) ВНД-516/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.02.2020. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови одузимача струје тролејбуса и трамваја (назив и ознака из општег речника набавке: 31161000 - Делови електромотора и генератора) ВНД-521/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.01.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ситан инвентар за кухињу (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема) ВНД-485/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.02.2020. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА ДИЗАЛИЦА СА ИЗДАВАЊЕМ АТЕСТА (назив и ознака из општег речника набавке: 50531400 - Услуге поправке и одржавања дизалица) ВНУ-517/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.02.2020. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.