| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Силен блокови и гумени ослонци за аутобусе и носачи мотора аутобуса - по партијама (назив и ознака из општег речника набавк е: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-184/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.08.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови брисача за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-187/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
08.08.2018. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 64212000 - Услуге мобилне телефоније) ВНУ-182/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.08.2018. до 09.30h
Назив предмета набавке: Погонска горива за моторна возила, обликована у шест партија (назив и ознака из општег речника набавкe: 09134200 - Дизел гориво) 5/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови компресора за тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-181/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.08.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КЛИМА УРЕЂАЈА И ОПРЕМА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА ВОЗИЛА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42512400 - Уређаји за климатизацију возила) ВНД-175/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.08.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови аутоелектрике за аутобусе, тролејбусе, трамваје, путничка, теретна и доставна возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте ) КПД-179/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.08.2018. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт кочних чељусти аутобуса – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50116200 - Услуге поправке и одржавања кочница возила и делова кочница) ВНУ-173/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.08.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хемија и потрошни материјал за одржавање хигијене и одржавање објеката - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 24960000 - Разни хемијски производи) ВНД-183/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.08.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА РАДИО СТАНИЦЕ И ТЕЛЕФОНЕ И ДИГИТАЛНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ АПАРАТА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 32500000 - Телекомуникациона опрема и материјал) ВНД-172/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.08.2018. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер