| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : БЕСПЛАТАН ИНТЕРНЕТ У ВОЗИЛИМА (FREE WIFI) (назив и ознака из општег речника набавке: 72400000 - Услуге интернета) ВНУ-292/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.02.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛО ВИ ЗА ТРАМВАЈЕ CAF - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-294/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.02.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ДИЗАЛИЦА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34326200 - Дизалице за возила) ВНД-298/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.02.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : Одржавање и поправка уређаја за прање топлом и хладном водом под притиском (опреме за прање возила и делова) (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одрж авања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-284/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.02.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Делови врата за аутобусе, тролејбусе и трамваје - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34211100 - Каросерије за аутобусе) ВНД-288/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.01.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : Гумена и гумено - техничка роба - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови , делови и прибор за точкове ) ВНД-215/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.01.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ОВЕСНА ОПРЕМА ТРАМВАЈСКЕ И ТРОЛЕЈБУСКЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34946000 - материјал и делови за изградњу железничких колосека) ВНД-281/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.01.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ПНЕУМАТСКЕ ИН СТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОБУС Е И ТРОЛЕЈБУСЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 42113310 - Системи за довод ваздуха) ВНД-293/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.01.2018. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : ЧЕЛИЧНИ ПОЛУПРОИЗВОД И И ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ - ПО ПАРТИЈАМА , (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура , 44173000 – Трака, 44331000 - Шипке) ВНД-295/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.01.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опреме и материјал за заваривање (електроде, жице...) (назив и ознака из општег речника набавке: 42662000 - Опрема за заваривање) ВНД-286/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
25.01.2018. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер