| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : Санација кровова у објектима ГСП - а, (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-170/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.09.2017. до 09.30h
Назив предмета набавке: Свеже месо, обликована у три партије (партија 3), (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 15110000 – Месо; 15111100 – Јунетина; 15112130 - Пилеће месо) 14/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ АУТОМАТСКИХ МЕЊАЧА VOITH, ZF, ALLISON И ДЕЛОВИ МЕХАНИЧКИХ МЕЊАЧА FAMOS, ZF - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34321200 - Мењачи) ВНД-156/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.08.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови мотора CUMMINS - ЦНГ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке : 34310000 - Мотори и делови мотора) ВНД-164/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.08.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПН ЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34352200 - Гуме за аутобусе ) ВНД-162/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.08.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – У слугa: РЕМОНТ ХАРМОНИКЕ ЗА ТРАМВАЈ (назив и ознака из општег речника набавке: 50220000 - Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за железнице и другу опрему) ВНУ-173/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.08.2017. до 09.30h
Назив предмета набавке: Прибор за одржавање хигијене, обликована у четири партије, ЈН бр. 2/17 (назив и ознака из општег речника набавкe: 39224100 - Метле) 2/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
Назив предмета набавке: Млеко и млечни производи, обликовани у три партије ЈН-11/17, (назив и ознака из општег речника набавкe: 15500000 - Млечни производи,15511100 - Пастеризовано млеко, 15511200 - Стерилизовано млеко, 15530000 – Маслац, 15542100 - Бели меки сир, 15551000 - Јогурт и други ферментисани млечни производи) 11/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: УСЛУГЕ ФТО (назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења) ВНУ-176/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.08.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра : Специјални алат за поправку аутобуса, тролејбуса и трамваја - по партијама, (назив и ознака из општег реч ника набавке: 42650000 - Пнеуматски ручни алати или ручни алати на моторни погон) ВНД-168/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.08.2017. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер