ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина опреме и уређаја за сектор за исхрану и смештај (назив и ознака из општег речника набавке: 39221000 - Кухињска опрема, 39310000 - Угоститељска опрема, 39312200 - Опрема за мензе (кантине)) ВНД-179/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
09.08.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ЦРЕВА ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ТРАМВАЈЕ, АЛАТЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 44165100 - Црева) ВНД-212/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.08.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АУТОЕЛЕКТРИКА ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 31681400 - Електричне компоненте) ВНД-197/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.08.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЧИШЋЕЊЕ И ОДМАШЋИВАЊЕ СИСТЕМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ У СЕКТОРУ ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ (назив и ознака из општег речника набавке: 45331210 Радови на инсталацији вентилације) ВНУ-228/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.08.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Турбопуњачи и резервни делови за репарацију турбопуњача (назив и ознака из општег речника набавке: 42123410 - Уграђени ваздушни компресори) ВНД-219/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила (назив и ознака из општег речника набавке: 31431000 - Оловни акумулатори) ВНД-227/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: КАСКО ОСИГУРАЊЕ НОВИХ АУТОБУСА ГРАДСКОГ ТИПА (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-230/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.08.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Годишњи сервис горионика (назив и ознака из општег речника набавке: 50720000 - Услуге поправке и одржавања централног грејања) ВНУ-208/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Резервни делови за сервисирање рачунара и рачунарске опреме (назив и ознака из општег речника набавке: 30237000 - Делови, прибор и материјал за рачунаре) ВНД-209/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.08.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина електрокарета (назив и ознака из општег речника набавке: 42415200 - Радна возила) ВНД-207/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.08.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер