| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
Јавни позив за набавку нових аутобуса (Мидибус) за превоз школске деце - Јавна набавка се спроводи по процедури Европске банке за обнову и развој.
Invitation for Tenders Procurement of New Midibuses for School Children Transfer - The procurement is conducted according to the procedure of the European Bank for Reconstruction and Development.
link

05.12.2016. до 10.00h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Фелна точка за аутобусе и тролејбусе - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-10/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.03.2017. до 09.30h
Назив предмета набавке: ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИС КА ЗА АУТОБУСЕ И ДЕЛОВИ ПУМПИ ВИСОКОГ ПРИТИСКА ЗА ИСТЕ - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-296/16
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ И ТРОЛЕЈБУСКЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ, (назив и ознака из општег речника набавке: 44322100 - Кабловски водови) ВНД-13/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.03.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОДУЛА ЗА ЕКО ВОЖЊУ "GREEN DRIVE", (назив и ознака из општег речника набавке: 63712000 - Пратеће услуге у друмском превозу) ВНУ-31/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.03.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Хидромотори, хидропумпе, вентили и делови - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42121400 - Хидраулични п огонски мотори) ВНД-15/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
21.03.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - добра: Стакла и огледала за возила - по партијама, (назив и ознака из опште г речника набавке: 14820000 – Стакло, 38622000 - Огледала) ВНД-28/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.02.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКУ ПНЕУМАТИКА - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове) ВНД-07/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.03.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Чишћење, преузимање и коначно збрињавање муља из сепаратора уља/вода, таложника и каналских сливника (назив и ознака из општег речника набавке: 90513900 - Услуге одлагања муља) ВНУ-09/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.03.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Ремонт пантографског одузимача струје за трамваје (назив и ознака из општег речника набавке: 50116100 - Услуге поправке електричног система) ВНУ-03/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.03.2017. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.