| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: МАТЕРИЈАЛ ЗА ХРОМИРАЊЕ И ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ ДЕЛОВА И ОДРЖАВАЊЕ ХЛАДЊАКА, АКУМУЛАТОРА - ПО ПАРТИЈАМА, (назив и ознака из општег речника набавке: 45442300 - Радови на заштити површина) ВНД-110/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.07.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Контакти и клеме за трамваје и тролејбусе - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34940000 - Опрема за саобраћај на железничким пругама) ВНД-134/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.07.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ НИСКОПОДНИХ СОЛО АУТОБУСА ГРАДСКОГ ТИПА КОМ. 20 (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила) ВНУ-124/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.07.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И СЕРВИС КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ВНУ-128/17
03.07.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 31431000 - Оловни акумулатори) ВНД-117/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.07.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услугa: КАСКО ОСИГУРАЊЕ 5 НИСКОПОДНИХ СОЛО АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН (назив и ознака из општег речника набавке: 66514110 - Услуге осигурања моторних возила ) ВНУ-126/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.06.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – У слугa: ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА УРЕЂАЈА ЗА ПРАЊЕ ТОПЛОМ И ХЛАДНОМ ВОДОМ ПОД ПРИТИСКОМ (ОПРЕМЕ ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА И ДЕЛОВА) - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНУ-127/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.06.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Средства и прибор за одржавање хигијене - по партијама , (назив и ознака из општег речника набавке: 39830000 - Производи за чишћење 39224300 - Метле, четке и други производи за чишћење домаћинства) ВНД-122/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.06.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КОЧНЕ ОБЛОГЕ И КОЧНЕ ПЛОЧИЦЕ - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34322000 - Кочнице и делови кочница) ВНД-114/17
26.06.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови : Санација и израда коловозних конструкција у комплексима ЈКП ГСП Београд (назив и ознака из општег речника набавке: 45233142 - Радови на поправљању путева) ВНР-98/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.06.2017. до 09.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер