ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пречистачи горива, уља, ваздуха и улошци за исте - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 42913000 - Филтери за уље, бензин и довод ваздуха) ВНД-108/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација хидрантских мрежа у комплексима ГСП (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-131/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.06.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Одмашћивач за челичне делове (назив и ознака из општег речника набавке: 39831220 – Средства за одстрањивање масноће) ВНД-125/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.06.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Водоводни и канализациони материјал (назив и ознака из општег речника набавке: 44160000 - Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли) ВНД-113/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Реконструкција ограде комплекса СП ЗЕМУН (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-126/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.06.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Испитивање корозивног дејства на статичку стабилност стубова контактне мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 71337000 - Услуге у области заштите од корозије) ВНУ-107/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
12.06.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Kуповина вишефункционалног штампача у боји (назив и ознака из општег речника набавке: 30232110 - Ласерски штампачи, 30216110 - Скенери за рачунаре) ВНД-122/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.06.2019. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Ремење клинасто и пљоснато - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312100 - Ремени вентилатора) ВНД-132/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.06.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: РЕМЕНИЦЕ И ЗАТЕЗАЧИ РЕМЕНИЦА ЗА АУТОБУСЕ И ДЕЛОВИ ЗА МОНТАЖУ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34312000 - Делови за моторе) ВНД-124/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.06.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И СЕРВИС КОМБИНОВАНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ВНУ-100/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.06.2019. до 11.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер