ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ (назив и ознака из општег речника набавке: 18530000 - Поклони и награде) ВНД-385/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
15.11.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услугa: ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ МАШИНА, УРЕЂАЈА, АГРЕГАТА (назив и ознака из општег речника набавке: 50531000 - Услуге поправке и одржавања уређаја изузев електричних) ВНУ-351/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.12.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА БИРО ОПРЕМЕ (ШТАМПАЧА, ФОТОКОПИР АПАРАТА, СКЕНЕРА, РИЗОГРАФА, ФОТОАПАРАТА ....) (назив и ознака из општег речника набавке: 50310000 - Одржавање и поправка канцеларијских уређаја) ВНУ-342/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.12.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДОЊИ ПОДСТРОЈ, ОБРТНО ПОСТОЉЕ, РУДА ЗА ВУЧУ ТРАМВАЈА (назив и ознака из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) ВНД-370/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.12.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА НА I СЕРВИСУ И У МАГАЦИНУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У СП ''НОВИ БЕОГРАД'' (назив и ознака из општег речника набавке: 45331000 - Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације) ВНР-373/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
03.12.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ТРАЧНЕ ТЕСТЕРЕ (БАНСЕК) ЗА СТОЛАРСКУ РАДИОНИЦУ (назив и ознака из општег речника набавке: 43812000 - Опрема за тестерисање) ВНД-359/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.11.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Одржавање софтвера за обрачун зарада (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ВНУ-363/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.12.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ХИДРОУСИСИВАЧА (назив и ознака из општег речника набавке: 39713430 - Усисивачи) ВНД-348/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.12.2019. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Санација просторија у исправљачким станицама и трафостаницама (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-345/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.12.2019. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПЕРИОДИЧНИ И ЦИЉАНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ И САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ И МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА БРИСЕВА И НАМИРНИЦА (назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 - Здравствене услуге) ВНУ-360/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.11.2019. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер