| Набавке | Јавне набавке велике вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
Јавни позив за набавку нових аутобуса (Мидибус) за превоз школске деце - Јавна набавка се спроводи по процедури Европске банке за обнову и развој.
Invitation for Tenders Procurement of New Midibuses for School Children Transfer - The procurement is conducted according to the procedure of the European Bank for Reconstruction and Development.
link

05.12.2016. до 10.00h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Челични полупроизводи и обојени метали - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44163000 - Цеви и арматура, 44173000 - Трака, 44331000 - Шипке) ВНД-326/16
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Услуга унутрашњег и спољашњег прања возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50112300 - Прање аутомобила и сличне услуге) ВНУ-336/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
14.02.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Делови за одржавање путничких возила - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 34300000 - Делови и прибор за возила и њихове моторе) ВНД-317/16
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Опрема и материјал за заваривање (електроде, жице...) - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 42662000 - Опрема за заваривање) ВНД-338/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
02.02.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Реконструкција и адаптација инсталације грејања и вентилације у СП "Космај" (назив и ознака из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и санациони радови) ВНР-339/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.02.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила (назив и ознака из општег речника набавке: 31431000 - Оловни акумулатори) ВНД-340/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.01.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Фарбе, фарбарски прибор и молерско-фарбарски материјал (назив и ознака из општег речника набавке: 44800000 - Боје, лакови и смоле) ВНД-334/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВ И ОСОВИНА ЗА АУТОБУСЕ IK , FAP , MERCEDES И MAN , ДЕЛОВИ ZF ОСОВИНА И ДЕЛОВИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛА ЗА АУТОБУСЕ - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 34320000 - Механички резервни делови, осим мотора и делова мотора) ВНД-343/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
31.01.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Добра: Делови контролера, акцелератора, релеа, контактора VN KIEPE апарата, отпорници и осигурачи трамваја - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: Електричне инсталације за железницу - 34632300) ВНД-311/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.01.2017. до 11.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.