| Информације | Огласи |

ОГЛАСИ

11.01.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Отказивање вожње "новогодишњим трамвајем"

С обзиром на актуелне ниске температуре и непредвидиве околности у саобраћају, као и због безбедносних разлога вожње "новогодишњим трамвајем" заказане за 11.1.2017. и 12.1.2017. се отказују.

С поштовањем, ЈКП ГСП "Београд"

почетак стране


07.12.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Лиценце на пет година

Нови систем линценирања возача трамваја, почео је обуком 21 новog кандидата, 19. септембра 2016. године у малој сали Саобраћајног погона „Нови Београд". Друга група са истим бројем полазника почиње обуку 15. децембра ове године, на истом месту као и претходна.

Обуку организује Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), а спроводи ЈКП ГСП „Београд" према Програму из Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденције за возача трамваја, и то у трајању од 10 дана (60 часова), за теоријски део и 43 дана (90 часова) за практични део. Теоријски део испита полагаће се у Агенцији за безбедност саобраћаја, док ће практични део полагати у ГСП пред комисијом чији ће чланови бити из Агенције и ГСП.

Кандидати који буду положили испит подносе Агенцији захтев за издавање лиценце. Поред положеног испита, законом је предвиђено, да возач мора да има најмање 21 годину, да поседује важећу возачку дозволу најмање "Б" категорије, да је здравствено способан и да нема изречене мере забране управљања моторним возилом. Лиценцу издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од 5. година.

почетак стране


21.05.2014.

ЈКП ГСП "Београд" оглашава пријем у радни однос на одређено време до 12 месеци на пословима возача аутобуса и тролејбуса

Позивају се сви заинтересовани да се пријаве путем поште, на адресу ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.

Пријаву могу да поднесу кандидати који испуњавају следеће услове:

  • стручна спрема од III до V степена (од КВ до ВК)
  • положен возачки испит за "Д" категорију
  • са или без радног искуства

Уз пријаву је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова (фотокопија дипломе, фотокопија возачке дозволе и фотокопија личне карте) и CV.

У пријави је потребно назначити тачну адресу становања и контакт телефон.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Укупан број није опредељен, јер ће ЈКП ГСП "Београд" са изабраним кандидатима заснивати радни однос на одређено време до 12 месеци, сукцесивно, на основу броја отишлих возача у саобраћајним погонима.

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.