| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуга: Технички преглед радио станица ППН-64/16
13.01.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина застава Републике Србије, града Београда и застава ЈКП ГСП "Београд" ППН-68/16
30.12.2016. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Димничарске услуге (назив и ознака из општег речника набавке: 90915000 - Услуге чишћења пећи и димњака) ППН-66/16
06.01.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавке стручне литературе и часописа (штампана издања) ППН-57/16
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Угаљ кокс ППН-62/16
22.12.2016. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Баждарење и калибрација стационарног гас детектора (назив и ознака из општег речника набавке: 50433000 - Услуге калибрације - баждарења) ППН-61/16
21.12.2016. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Годишње сервисирање и поправка фискалних каса (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ППН-52/16
22.12.2016. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ППН-63/16
14.12.2016. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Чишћење и одмашћивање система вентилације у Сектору за исхрану и смештај ППН-58/16
13.12.2016. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуга: Сервисирање радио станица ГМ-360 - 10 комада, назив и ознака из општег речника набавки (50333000 - Услуге одржавања радиокомуникационе опреме) ППН-60/16
13.12.2016. до 11.30h
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.