| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Преплата на штампано издање Сл. листа града Београда ППН-15/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Услуге приступа Електронској бази прописа- по партијама ППН-13/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Лиценца за коришћење програма TIS-Web 4.3.10 (за тахограф), (назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије) ППН-08/17
20.03.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА КОМУНИКАЦИОНЕ СИСТЕМЕ ААSTRA MX ONE, (назив и ознака из општег речника набавки: 50730000- Услуге поправке и одржавање расхладних уређаја) ППН-12/17
24.03.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: УСЛУГА ПОПРАВКЕ ХИДРАУЛИЧНИХ И ПНЕУМАТСКИХ ЦРЕВА НИСКОГ И ВИСОКОГ ПРИТИСКА ППН-11/17
23.03.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина косилица за траву по партијама ППН-07/17
27.03.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ИНФОРМАТОР (Издавач "ЦЕКОС ИН" д.о.о. Привредно друштво за издавачку делатност и економски консалтинг, Београдска, ул. Светогорска 28.) - 2 пакета - за финансије ППН-09/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПДВ (Издавач "ЦЕКОС ИН" д.о.о. Привредно друштво за издавачку делатност и економски консалтинг, Београдска, ул. Светогорска 28.) - 1 пакет - за финансије ППН-10/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Испитивање механичких особина материјала (тврдоћа, затезна чврстоћа, модул смицања) (назив и ознака из општег речника набавки: 71600000 - Услуге техничког испитивања и анализе и консалтинга) ППН-06/17
28.02.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Угаљ кокс и дрвени угаљ - по партијама ППН-04/17
22.02.2017. до 11.30h
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.