| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Испитивање механичких особина материјала (тврдоћа, затезна чврстоћа, модул смицања) (назив и ознака из општег речника набавки: 71600000 - Услуге техничког испитивања и анализе и консалтинга) ППН-06/17
28.02.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Угаљ кокс и дрвени угаљ - по партијама ППН-04/17
22.02.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина ултразвучне каде мин. запремине 9l (назив и ознака из општег речника набавке: 42943200 - Ултрасоничне купке) ППН-03/17
23.02.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Квалитет и изврсност (издавач FQCE- Фондација за културу квалитета и изврсност, 11080 Београд, Ул. Кеј ослобођења 29) - за ИСМ ППН-2/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Привредни саветник и Регистар прописа (издавач "Привредни саветник", д.о.о. Београд, Ул. Бул. Краља Александра 86) - пакета за финансије ППН-1/17
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуга: Технички преглед радио станица ППН-64/16
13.01.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина застава Републике Србије, града Београда и застава ЈКП ГСП "Београд" ППН-68/16
30.12.2016. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Димничарске услуге (назив и ознака из општег речника набавке: 90915000 - Услуге чишћења пећи и димњака) ППН-66/16
06.01.2017. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавке стручне литературе и часописа (штампана издања) ППН-57/16
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Угаљ кокс ППН-62/16
22.12.2016. до 11.30h
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.