| Набавке | Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама |

НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Редовна периодична контрола инсталације и резервоара за гас на возилима МАЗ БИК 203 ЦНГ - С ( Испитивање боца за ЦНГ ) (назив и ознака из општег речника набавке: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу ) ППН-75/18
17.12.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Налепнице за тахографе ППН-74/18
14.12.2018. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга : ПОПРАВКА НЕПРЕДВИДИВИХ КВАРОВА ВОЗИЛА МАРКЕ MERCEDES (KULE), VW, ПУТАРИ (назив и ознака из општег речника набавки: 5111000 - Услуге управљања возним парком, услуге поправки и одржавање возног парка) ППН-73/18
03.12.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: СЕРВИС ВОЗИЛА ТИПА FIAT DOBLO 1.3 У ГАРАНТНОМ РОКУ (назив и ознака из општег речника набавке: 501140000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила ) ППН-72/18
15.11.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Годишње сервисирање и поправка фискалних каса (назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ППН-71/18
30.11.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: СЕРВИС ВОЗИЛА ТИПА FIAT DOBLO 1.3 У ГАРАНТНОМ РОКУ (назив и ознака из општег речника набавке: 501140000 - Услуге поправке и одржавања теретних возила ) ППН-68/18
06.11.2018. до 13.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Печати и улошци печата ППН-65/18
30.10.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Коричење службених листова за 2017. годину (назив и ознака из општег речника набавки: 79971200 - Услуге повезивања књига) ППН-61/18
26.10.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – Услуга: Набавка радио-станице ППН-49/18
18.10.2018. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Папир за штампу позивница и плакета и муниција за коричење штампача Canon 6255I - по партијама назив и ознака из општег речника набавки (30199000 - Канцеларијски материјал од хартије и други артикли) ППН-60/18
22.10.2018. до 11.30h
следећа последња

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер