| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ИНФОРМАЦИОНЕ ОЗНАКЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 30199760 - Ознаке и налепнице) МН-57/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.02.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кварцни песак за пескаре трамваја (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000 - Песак) МН-02/19
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
01.02.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Атестирање и фарбање противпожарних апарата и поправка и одржавање уређаја за ППЗ и пуњење бочица угљендиоксидом и азотом (назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме МН-58/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.01.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Пражњење септичких јама (назив и ознака из општег речника набавке: 90440000 - Услуге чишћења септичких јама) МН-55/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
30.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Сервис и поправка виљушкара (назив и ознака из општег речника набавке : 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) МН-65/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА И СЕРВИС АПАРАТA ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ТИП GEN SET (назив и ознака из општег речника набавке: 42662000 – Опрема за заваривање) МН-50/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.01.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Чишћење и фарбање стубова контактне мреже (назив и ознака из општег речника набавке: 50532400 - Услуге поправке и одржавања опреме за дистрибуцију електричне енергије) МН-56/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
18.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ПОПРАВКА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ СЕКТОРА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50882000 - Услуге поправке и одржавања опреме за ресторане) МН-54/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.01.2019. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НА БАВКЕ - УСЛУГА: ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ И ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ ПО ПОГОНИМА (назив и ознака из општег речника набавке: 45232410 Радови на канализационој мрежи ) МН-59/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
17.01.2019. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Грађевински материјал - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон и 44491000 - Шипке) МН-49/18
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
10.01.2019. до 10.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер