| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кварцни песак за пескаре трамваја (назив и ознака из општег речника набавке: 14211000 - Песак) МН-01/17
13.02.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Пијаћа вода путем изнајмљивања и постављања апарата за пијаћу воду (назив и ознака из општег речника набавке: 41110000 - Пијаћа вода) МН-83/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.01.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ИНФОРМАЦИОНЕ ОЗНАКЕ (назив и ознака из општег речника набавке: 30199760 - Ознаке и налепнице) МН-82/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
26.01.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Поправка и сервисирање алатних машина (стругова, стубних бушилица, глодалица, машина за савијање лима, брусилица, циркулара, и др.) (назив и ознака из општег речника набавке: 50411000 - Услуге поправке и одржавања мерних апарата) МН-80/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.01.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : Санитарни преглед (назив и ознака из општег речника набавке: 85100000 Здравствене услуге) МН-81/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.01.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Грађевински материјал (гвожђе, бетон, туцаник, мрежа арматурна...) (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон) МН-79/16
10.01.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Сервис и поправка виљушкара (назив и ознака из општег речника набавке : 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) МН-78/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
05.01.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка и сервисирање стационарних и покретних компресора - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавања компресора) МН-38/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
04.01.2017. до 08.30h
РЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Услуга поправке хидрауличних и пнеуматских црева ниског и високог притиска, (назив и ознака из општег речника набавке : 50530000 - Услуге поправке и одржавања уређаја) МН-76/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
22.12.2016. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБ АВКЕ - Добра: АПАРАТ ЗА АЛКОТЕСТ И ДЕЛОВИ (назив и ознака из општег речника набавке: 38300000 - Мерни инструменти ) МН-75/16
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
16.12.2016. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.