| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Магацински контејнер, ормари и кутије за делове у магацину - по партијама, (на зив и ознака из општег речника набавке: 44421700 - Кутије и ормарићи) МН19/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.04.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ,(назив и ознака из општег речника набавке: 90714600 - Услуге контроле безбедности животне средине) MН-21/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
06.04.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: Периодични преглед и одржавање громобранске инсталације (назив и ознака из општег речника набавке: 50700000 - Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама) MН-18/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.04.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ИЗРАДА ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ФАРБАРСКОЈ РАДИОНИЦИ НА ДОРЋОЛУ, (назив и ознака из општег речника набавке: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) MН-11/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
11.04.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА (телефонске централе), (на зив и ознака из општег речника набавке: 32551200 - Телефонске централе 45314120 - Уградња телефонских централа за објекте) МН-14/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.03.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ СТАЦИОНАРНИХ И ПОКРЕТНИХ КОМПРЕСОРА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50531300 - Услуге поправке и одржавања компресора) МН-17/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.03.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА: ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА И УРЕЂАЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА И ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА И УРЕЂАЈА ЗА БАЖДАРЕЊЕ ТАХОГРАФА - по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 79132000 - Услуге оверавања, 50413000 - Услуге поправ ке и одржавања контролних апарата, 50433000 - Услуге калибрације (баждарења)) МН-15/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.03.2017. до 11.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Кварцни песак за пескаре трамваја МН-12/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.03.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Реконструкција канализационе инсталације и уградња мерача протока у перионици тролејбуса MН-09/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.03.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Машина за прање топлом водом до 60° C под притиском 110 bar 8 ком. MН-08/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.03.2017. до 08.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.