| Набавке | Јавне набавке мале вредности |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ДАЉИНСКО ПРАЋЕЊЕ САОБРАЋАЈА – ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 34923000 - Опрема за контролу друмског саобраћаја, 34970000 - Опрема за контролу саобраћаја) МН-91/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
29.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Набавка и постављање самолепљиве фолије на возилима, као заштита од сунца ( назив и ознака из општег речника набавке: 44174000 – Фолија) МН-86/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
28.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина преносивог рачунара - лаптопа са универзалном дијагностиком - софтвером за аутомобилски, аутобуски и камионски програм (назив и ознака из општег речника набавке: 33124100 - Дијагностички уређаји) МН-92/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
24.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Информационе ознаке , (назив и ознака из општег речника набавке: 30199760 - Ознаке и налепнице) МН-85/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.11.2017. до 12.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ – по партијама (назив и ознака из општег речника набавке: 44160000 - Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли) МН-90/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
27.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : ПОПРАВКА, СЕРВИСИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ УРЕЂАЈ А ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗ ИЛА, УРЕЂАЈА ЗА МЕРЕ ЊЕ СИЛЕ КОЧЕЊА ВОЗИЛ А, УРЕЂАЈА И МЕРИЛА ЗА БАЖДАРЕЊЕ ТАХОГРАФА И УРЕЂАЈА ЗА ИСПИТИВ АЊЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ТРАПА - ПО ПАРТИЈАМА (назив и ознака из општег речника набавке: 50411000 - Услуге поправке и одржавања мерних апарата) МН-89/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
20.11.2017. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина уређаја за испитивање ИЊЕКТОРА (назив и ознака из општег речника набавке: 38540000 - Машине и апарати за испитивање и мерење) МН-82/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
16.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Грађевински материјал (гвожђе, бетон, туцаник, мрежа арматурна...) - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 44114100 - Транспортни бетон) МН-88/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
13.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - УСЛУГА : Поправка дизалица са издавањем атеста (вишестубних дизалица, платформи за дизање мотора и возила, комбинованих, хидрауличних, електричних, каналских, висећих, конзолних, гаражних, и др. дизалица) и поправка електрохидрауличне маказасте платформе за рад са обртним постољима трамваја CAF - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 50531400 – Поправка дизалица) МН-84/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
23.11.2017. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Руда купле и спајање руде са главом купле закивањем, (назив и ознак а из општег речника набавке: 34631200 - Одбојници и вучни уређаји) МН-81/17
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
07.11.2017. до 10.30h
следећа последња

набавке пре 01.01.2016

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер