| Набавке | Технички цртежи |

ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ

Назив набавкеЦртежиРок за достављање одговора на упит
ДЕЛОВИ ОСОВИНСКОГ СКЛОПА ТРАМВАЈА СА РЕДУКТОРОМ
29.12.2016. до 10.00h
ДЕЛОВИ ЗА ТРАМВАЈЕ CAF
513119701 - НАВРТКА, НОСЕЋА ТР.60X7 CAF ДИЗАЛИЦЕ
513119701 - НАВРТКА, НОСЕЋА ТР.60X7 CAF ДИЗАЛИЦЕ_2
810002001 - ШАРКА, ПОКЛОПЦА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ CAF
810002001 - ШАРКА, ПОКЛОПЦА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ CAF_2
810002001 - ШАРКА, ПОКЛОПЦА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ CAF_3
810002001 - ШАРКА, ПОКЛОПЦА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ CAF_4
810002001 - ШАРКА, ПОКЛОПЦА РАМПЕ ЗА ИНВАЛИДЕ CAF_5
816050301 - НАВРТКА, ВИСЕЋА ШИНСКЕ КОЧНИЦЕ CAF
816050301 - НАВРТКА, ВИСЕЋА ШИНСКЕ КОЧНИЦЕ CAF_2
816050301 - НАВРТКА, ВИСЕЋА ШИНСКЕ КОЧНИЦЕ CAF_3
816051101 - ОПРУГА, ШИНСКЕ КОЧНИЦЕ CAF
822002601 - САЈЛА, ЗАШТИТНА Ø2 ПАНТОГРАФА CAF
822002601 - САЈЛА, ЗАШТИТНА Ø2 ПАНТОГРАФА CAF_2
822002601 - САЈЛА, ЗАШТИТНА Ø2 ПАНТОГРАФА CAF_3
822002601 - САЈЛА, ЗАШТИТНА Ø2 ПАНТОГРАФА CAF_4
822002601 - САЈЛА, ЗАШТИТНА Ø2 ПАНТОГРАФА CAF_5
822002601 - САЈЛА, ЗАШТИТНА Ø2 ПАНТОГРАФА CAF_6
822004201 - УВОДНИК, САЈЛЕ ПАНТОГРАФА CAF
822015801 - СПОЈНИЦА, САЈЛЕ ПАНТОГРАФА CAF
822018201 - САЈЛА, ПОДИЗАЊА ПАНТОГРАФА CAF
822018201 - САЈЛА, ПОДИЗАЊА ПАНТОГРАФА CAF_2
822018201 - САЈЛА, ПОДИЗАЊА ПАНТОГРАФА CAF_3
822018201 - САЈЛА, ПОДИЗАЊА ПАНТОГРАФА CAF_4
822018201 - САЈЛА, ПОДИЗАЊА ПАНТОГРАФА CAF_5
801056001 - БРАНИК, РАМА ПОСТОЉА CAF
801057901 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ЛЕВИ CAF
801057901 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ЛЕВИ CAF_2
801057901 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ЛЕВИ CAF_3
801057901 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ЛЕВИ CAF_4
801058701 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ДЕСНИ CAF
801058701 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ДЕСНИ CAF_2
801058701 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ДЕСНИ CAF_3
801058701 - НОСАЧ, БРАНИКА РАМА ПОСТОЉА-ДЕСНИ CAF_4
805015501 - НОСАЧ, ОСОВИНИЦЕ БРАВЕ ЗАТЕЗАЧА НА ХАУБИ CAF
805015501 - НОСАЧ, ОСОВИНИЦЕ БРАВЕ ЗАТЕЗАЧА НА ХАУБИ CAF_2
805015501 - НОСАЧ, ОСОВИНИЦЕ БРАВЕ ЗАТЕЗАЧА НА ХАУБИ CAF_3
824001901 - ОПРУГА, ИСТЕЖУЋА ДЕФЛЕКТОРА ЗА CAF
824013201 - ПОДМЕТАЧ, БОЧНИ ДЕФЛЕКТОРА ДЕБЉИНЕ 1ММ CAF
824014001 - ПОДМЕТАЧ, БОЧНИ ДЕФЛЕКТОРА ДЕБЉИНЕ 2ММ CAF
824015901 - ПОДМЕТАЧ, БОЧНИ ДЕФЛЕКТОРА ДЕБЉИНЕ 3ММ CAF
824017501 - КЛИЗАЧ, ДЕФЛЕКТОРА ПОЛИАМИД6 1150X120 CAF
824018301 - ОПРУГА, САБИЈАЈУЋА ДЕФЛЕКТОРА
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_2
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_3
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_4
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_5
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_6
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_7
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_8
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_9
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_10
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_11
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_12
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_13
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_14
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_15
825016201 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ЛЕВИ CAF_16
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_2
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_3
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_4
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_5
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_6
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_7
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_8
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_9
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_10
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_11
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_12
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_13
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_14
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_15
825017001 - НОСАЧ, ДИЗНЕ ЗА ПЕСАК Ц2 СКЛОП ДЕСНИ CAF_16
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_2
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_3
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_4
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_5
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_6
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_7
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_8
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_9
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_10
826003601 - МАЗАЛИЦА, ДИСТРИБУТЕР МАСТИ НА ТОЧАК ТМК CAF_11
825000601 - УСМЕРИВАЧ, ПЕСКА ЛЕВИ CAF
825000601 - УСМЕРИВАЧ, ПЕСКА ЛЕВИ CAF_2
825000601 - УСМЕРИВАЧ, ПЕСКА ЛЕВИ CAF_3
825001401 - УСМЕРИВАЧ, ПЕСКА ДЕСНИ CAF
825001401 - УСМЕРИВАЧ, ПЕСКА ДЕСНИ CAF_2
825001401 - УСМЕРИВАЧ, ПЕСКА ДЕСНИ CAF_3
23.12.2016. до 10.00h
КОНТАКТИ И КЛЕМЕ ЗА ТРАМВАЈЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ - ПО ПАРТИЈАМА
223112301 - КОНТАКТ, ПОКРЕТНИ ЛК РЕЛЕЈА ЗИУ,ТРОЛЗА,БЕЛ.
223112301 - КОНТАКТ, ПОКРЕТНИ ЛК РЕЛЕЈА ЗИУ,ТРОЛЗА,БЕЛ._2
223112301 - КОНТАКТ, ПОКРЕТНИ ЛК РЕЛЕЈА ЗИУ,ТРОЛЗА,БЕЛ._3
223115801 - КОНТАКТ, НЕПОКРЕТНИ ЛК РЕЛЕЈА ЗИУ,ТРОЛЗА,БЕЛ.
223115801 - КОНТАКТ, НЕПОКРЕТНИ ЛК РЕЛЕЈА ЗИУ,ТРОЛЗА,БЕЛ._2
223115801 - КОНТАКТ, НЕПОКРЕТНИ ЛК РЕЛЕЈА ЗИУ,ТРОЛЗА,БЕЛ._3
223126301 - ЗАВРТАЊ, КОНТАКТ РЕЛЕЈА УБРЗ. ЗИУ,ТРОЛЗА,БЕЛ
302144001 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4
302144001 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_2
302144001 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_3
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_2
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_3
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_4
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_5
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_6
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_7
302155601 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА КТ4_8
302170001 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА НЕПОКРЕТНИ КТ4
302170001 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА НЕПОКРЕТНИ КТ4_2
302170001 - КОНТАКТ, АКТУАТОРА НЕПОКРЕТНИ КТ4_3
305602301 - КЛЕМА, КОНТАКТ АКЦЕЛЕРАТОРА БАКАРНА КТ4
305602301 - КЛЕМА, КОНТАКТ АКЦЕЛЕРАТОРА БАКАРНА КТ4_2
305602301 - КЛЕМА, КОНТАКТ АКЦЕЛЕРАТОРА БАКАРНА КТ4_3
305602301 - КЛЕМА, КОНТАКТ АКЦЕЛЕРАТОРА БАКАРНА КТ4_4
307102201 - КОНТАКТ, КОНТРОЛЕРА ВОЖЊЕ НЕПОКРЕТНИ КТ4
307102201 - КОНТАКТ, КОНТРОЛЕРА ВОЖЊЕ НЕПОКРЕТНИ КТ4_2
307102201 - КОНТАКТ, КОНТРОЛЕРА ВОЖЊЕ НЕПОКРЕТНИ КТ4_3
308154001 - КЛЕМ, РЕЛЕЈА-БАКАРНИ КТ4
308212101 - КЛЕМ, ЗА Б3
308311001 - КОНТАКТ, ПОМОЋНИ ЗА УКЉУЧЕЊЕ
308311001 - КОНТАКТ, ПОМОЋНИ ЗА УКЉУЧЕЊЕ_2
308311001 - КОНТАКТ, ПОМОЋНИ ЗА УКЉУЧЕЊЕ_3
308312801 - КОНТАКТ, ГЛАВНИ НЕПОКРЕТНИ
308364001 - КЛЕМ, МАКСИМАЛНОГ ПРЕКИДАЧА КТ4
308581301 - КОНТАКТ, ПОКРЕТНИ РЕЛЕЈА РД11
308581301 - КОНТАКТ, ПОКРЕТНИ РЕЛЕЈА РД11_2
308581301 - КОНТАКТ, ПОКРЕТНИ РЕЛЕЈА РД11_3
19.12.2016. до 10.00h
DELOVI ODUZIMAČA STRUJE TROLEJBUSA I TRAMVAJA - PO PARTIJAMA
06.12.2016. до 10.00h

почетак стране

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
www.facebook.com

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.