ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | О нама  | Лиценце за превоз путника  |

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Лиценца за превоз је јавна исправа којом привредно друштво, друго правно лице или предузетник стиче право на обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају.

Од момента подношења захтева за лиценцу до добијања лиценце, ЈКП ГСП "Београд" је радио по привременом решењу о превозу путника у друмском саобраћају.

Од 12. маја 2021. године наше Предузеће поседује лиценце:

    1. за обављање превоза путника у домаћем линијском саобраћају и

    2. за обављање превоза путника у међународном ванлинијском превозу (омогућава обављање и превоза у домаћем ванлинијском превозу путника).

Лиценцу за превоз издало је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Лиценца је непреносива и њен рок важења је 10 година.

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.