ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | О нама  | Лиценце за превоз путника  |

ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА

Лиценца за превоз је јавна исправа којом привредно друштво, друго правно лице или предузетник стиче право на обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају.

Од момента подношења захтева за лиценцу до добијања лиценце, ЈКП ГСП „Београд" је радио по привременом решењу о превозу путника у друмском саобраћају.

Од 12. маја 2021. године наше Предузеће поседује лиценце:

    1. за обављање превоза путника у домаћем линијском саобраћају и

    2. за обављање превоза путника у међународном ванлинијском превозу (омогућава обављање и превоза у домаћем ванлинијском превозу путника).

Лиценцу за превоз издало је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Лиценца је непреносива и њен рок важења је 10 година.

Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.