ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Информације  | Огласи  |

ОГЛАСИ

 
27.11.2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ
Центар за обуку возача ГСП обавештава потенцијалне полазнике да ће у наредном периоду организовати следеће семинаре унапређења знања:

04.12.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама

05.12.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама
06.12.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама
07.12.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама
08.12.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама

02.12.2023. III семинар унапређења знања: Актуелни проблеми при коришћењу тахографских уређаја, неисправности и казне за учињене прекршаје

03.12.2023. IV семинар унапређења знања: Правилно коришћење возила, утовар/истовар терета у складу са безбедносним захтевима
05.12.2023. IV семинар унапређења знања: Правилно коришћење возила, утовар/истовар терета у складу са безбедносним захтевима
07.12.2023. II семинар унапређења знања: Радно време возача, примена аналогних и дигиталних тахографа
08.12.2023. III семинар унапређења знања: Актуелни проблеми при коришћењу тахографских уређаја, неисправности и казне за учињене прекршаје

Информације на телефон: 011/366-4558 радним данима од 7 до 15 часова.20.11.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Центар за обуку возача ГСП обавештава потенцијалне полазнике да ће у наредном периоду организовати следеће семинаре унапређења знања:

27.11.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама

28.11.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама
29.11.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама
30.11.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама
01.12.2023. V семинар унапређења знања: Понашање возача у ванредним ситуацијама

26.11.2023. III семинар унапређења знања: Актуелни проблеми при коришћењу тахографских уређаја, неисправности и казне за учињене прекршаје

28.11.2023. IV семинар унапређења знања: Правилно коришћење возила, утовар/истовар терета у складу са безбедносним захтевима
29.11.2023. I семинар унапређења знања: Актуелни прописи из области транспорта терета и путника
30.11.2023. II семинар унапређења знања: Радно време возача, примена аналогних и дигиталних тахографа
01.12.2023. III семинар унапређења знања: Актуелни проблеми при коришћењу тахографских уређаја, неисправности и казне за учињене прекршаје

Информације на телефон: 011/366-4558 радним данима од 7 до 15 часова.07.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран почетком октобра 2023. године.
Пријаве се предају најкасније до 15.09.2023.године у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2 (процедура пријаве и потребна документација се налази на сајту Агенције - link).
Термин похађања обуке ће накнадно бити одређени од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Све потребне информације о обуци могу се добити и у Кадровској служби ЈКП ГСП „Београд“ или на бројеве телефона 011/366-4317 и 064/838-4422.
Ценовник обуке и начин плаћања, коју спроводи ЈКП ГСП „Београд“, можете пронаћи овде link.


09.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ позива све зантересоване кандидате који поседују возачку дозволу Ц категорије, да се пријаве за похађање обуке за возача Д категорије
ГСП сноси трошкове обукe и оспособљавања, што подразумева следеће:
1. стручну теоријску обуку за оспособљавање за стицање возачке дозволе Д категорије
2. полагање стручног теоријског испита за стицање возачке дозволе Д категорије
3. стручну практичну обуку за оспособљавање за стицање возачке дозволе Д категорије
4. полагање стручног практичног испита за стицање возачке дозволе Д категорије
5. издавање возачке дозволе Д категорије
6. лекарски преглед и издавање лекарског уверења у два примерка и извештај о извршеном претходном прегледу запосленог
7. обуку за стицање сертификата за СРС за превоз путника и Картицу коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја
Након завршене обуке кандидат заснива радни однос на одређено време на 24 месеца у ЈКП ГСП „Београд“.
Заинтересовани кандидати могу лично или путем поште да доставе молбе на адресу ЈКП ГСП „Београд“, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд. Уз молбу доставити: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију личне карте и контакт телефон. Све потребне информације о обуци могу се добити у Кадровској служби ЈКП ГСП „Београд“ на број телефона 011/366-4317.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор


09.08.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ оглашава пријем у радни однос на одређено време на пословима возача аутобуса и тролејбуса
Позивају се сви заинтересовани да лично или путем поште доставе молбе на адресу са назнаком за ЈКП ГСП „Београд“, Кнегиње Љубице 29, 11158 Београд.
Молбе могу доставити кандидати који испуњавају следеће услове:
  • Стручна спрема – средње образовање - III, IV или V степен
  • Возачка дозвола Д категорије
  • Тахографска картица или потврда о поднетом захтеву
  • Сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача
  • Са или без радног искуства

Уз молбу је потребно доставити доказе о испуњавању наведених услова: фотокопију дипломе, фотокопију возачке дозволе, фотокопију тахографске картице или потврде о поднетом захтеву, сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача, фотокопију личне карте и контакт телефон.
Радни однос се заснива на одређено време.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


08.03.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
Почетак обуке за возача трамваја
Обавештавају се сви кандидати који су се пријавили за похађање обуке за возача трамваја, да обука почиње у понедељак 20.03.2023. године са почетком у 08:00 часова, у просторијама ЈКП ГСП „Београд“ зграда аутобуског погона СП „Нови Београд“, која се налази на адреси Булевар Црвене Армије бр.1 (улаз је из Улице Ђорђа Станојевића-црвена зграда).
Обука се састоји из теоријског (60 часова) и практичног дела (90 часова). Тачан распоред одржавања теоријске обуке ће бити обљављен на дан почетка обуке која ће бити реализована од 20.03. до 30.03.2023.године. Информација о реализацији практичног дела обуке ће бити обљављена на крају теоријског дела обуке.
Напомена:
Обавезно је присуство у пуном обиму и наставном фонду садржаја обуке.


10.02.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈКП ГСП „Београд“ позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке
ЈКП ГСП „Београд“ позива све зантересоване кандидате за похађање обуке за возача трамваја да се пријаве за нови циклус обуке, чији почетак је планиран средином марта 2023. године.
Пријаве се предају најкасније до 28.02.2023.године у просторијама Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2 (процедура пријаве и потребна документација се налази на сајту Агенције - www.abs.gov.rs link).
Термин похађања обуке ће накнадно бити одређени од стране Агенције за безбедност саобраћаја.
Све потребне информације о обуци могу се добити и у Кадровској служби ЈКП ГСП „Београд“ или на бројеве телефона 011/3664-317 и 064/838-44-22.
Ценовник обуке и начин плаћања, коју спроводи ЈКП ГСП „Београд“, можете пронаћи овде link.
Напомена:
У зависности од броја пријављених кандидата и због ограничених капацитета, према потреби ће се формирати групе кандидата и одредидти период почетка обуке по групи. Агенција за безбедност саобраћаја формира групе кандидата према редоследу пристиглих пријава.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.


07.12.2016.

(и даље)
ОБАВЕШТЕЊЕ
Дозвола за управљање трамвајем
Обуку организује Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), а спроводи ЈКП ГСП „Београд“ према Програму из Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденције за возача трамваја, и то у трајању од 10 дана (60 часова), за теоријски део и 43 дана (90 часова) за практични део. Теоријски део испита полагаће се у Агенцији за безбедност саобраћаја, док ће практични део полагати у ГСП пред комисијом чији ће чланови бити из Агенције и ГСП.
Кандидати који буду положили испит подносе Агенцији захтев за издавање дозволе. Поред положеног испита, законом је предвиђено, да возач мора да има најмање 21 годину, да поседује важећу возачку дозволу најмање „Б“ категорије, да је здравствено способан и да нема изречене мере забране управљања моторним возилом. Дозволу издаје Агенција за безбедност саобраћаја са роком важења од 5. година.


Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.