ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Остале услуге  | Остало  |

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

У ЈКП ГСП "Београд" се обављају и следеће услуге:

• Сарадња на изради Планова детаљне регулације

ОЈ "Развој и системски инжењеринг", телефон: 011/3192-466

• Давање Урбанистичких услова и услова за Урбанистичке пројекте

ОЈ "Развој и системски инжењеринг", телефон: 011/3192-466

• Давање сагласности на Главне пројекте

ОЈ ''Планирање и управљање саобраћајем'', телефон: 011/3664-089

• Израда саобраћајних пројеката обезбеђења градилишта

ОЈ "Планирање и управљање саобраћајем", телефон: 011/3664-022

ОЈ "Развој и системски инжењеринг", телефон: 011/3192-466

• Пружање услуге психолошке селекције кандидата

ОЈ "Људски ресурси", телефон: 011/3664-045

Обука кандидата за возача трамваја

ОЈ "Људски ресурси", телефон: 011/3664-317

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.