ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Набавке  | Претходна обавештења  |

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

Јавне набавке велике вредности Датум слања на Портал јавних набавки

РЕМОНТ ШАСИЈЕ И ОПЛАТЕ ТРОЛЕЈБУСА

20.04.2024.

МОТОРИ, ДЕЛОВИ МОТОРА И ДОВОДА ГОРИВА ЗА АУТОБУСЕ
ДЕЛОВИ ПНЕУМАТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АУТОБУСЕ И ТРОЛЕЈБУСЕ
ДЕЛОВИ КОЧНОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА
УЉА И МАЗИВА
ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА
ДЕЛОВИ ЗА ТРАМВАЈЕ CAF
КУПОВИНА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ
УНИФОРМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ
ИСПОРУКА И ПУЊЕЊЕ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ
ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ПРЕВОЗ ТРАМВАЈА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТРАМВАЈЕ
СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА И ГРЕЈАЊА НА АУТОБУСИМА И КОМБИ ВОЗИЛИМА
ОДРЖАВАЊЕ BMC PROCITY АУТОБУСА
ОДРЖАВАЊЕ HIGER АУТОБУСА
ОДРЖАВАЊЕ SOLARIS АУТОБУСА
ПРЕУЗИМАЊЕ И КОНАЧНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА
ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
КУПОВИНА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА JSS
КУПОВИНА И УГРАДЊА ПЕРИОНИЦЕ ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И E-БУСЕВЕ
КУПОВИНА НОВИХ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
КУПОВИНА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА У IS
КУПОВИНА КОМБИ ВОЗИЛА

11.01.2024.

ИСПОРУКА И ПУЊЕЊЕ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ
МОТОРИ, ДЕЛОВИ МОТОРА И ДОВОДА ГОРИВА ЗА АУТОБУСЕ
ДЕЛОВИ КОЧНОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА
УЉА И МАЗИВА
ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА
ДЕЛОВИ ЗА ТРАМВАЈЕ CAF
КУПОВИНА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ГРЕЈАЊЕ
УНИФОРМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ
ИСПОРУКА И ПУЊЕЊЕ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ
ПНЕУМАТИЦИ ЗА АУТОБУСЕ, ТРОЛЕЈБУСЕ, ПУТНИЧКА И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
ПОГОНСКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРЕВОЗ ТРАМВАЈА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТРАМВАЈЕ
СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА И ГРЕЈАЊА НА АУТОБУСИМА И КОМБИ ВОЗИЛИМА
ОДРЖАВАЊЕ BMC PROCITY АУТОБУСА
ОДРЖАВАЊЕ HIGER АУТОБУСА
ОДРЖАВАЊЕ SOLARIS АУТОБУСА
ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
КАСКО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА
РЕИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ МОДУЛА ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СА КОРИСНИЧКИМ ЛИЦЕНЦАМА ORACLE E-BUSINESS SUITE
КУПОВИНА АУТОЦИСТЕРНЕ
КУПОВИНА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЈСС
КУПОВИНА И УГРАДЊА ПЕРИОНИЦЕ ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И Е-БУСЕВЕ
КУПОВИНА АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН СА ОПРЕМОМ ЗА ПУЊЕЊЕ
КУПОВИНА СИМУЛАТОРА ЗА ОБУКУ ВОЖЊЕ АУТОБУСА
КУПОВИНА НОВИХ ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
КУПОВИНА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ИС
РЕМОНТ ШАСИЈЕ И ОПЛАТЕ АУТОБУСА

28.12.2022.

Мотори, делови мотора и довода горива за аутобусе
Делови за трамваје CAF
Испорука и пуњење возила компримованим природним гасом
Поправка делова пнеуматске инсталације
Сервисирање и поправка клима уређаја и грејања на аутобусима и комби возилима
Сервисирање и поправка BMC PROCITY аутобуса
Одржавање хигер аутобуса у гарантном року
Поправка возила SOLARIS
Услуга унутрашњег и спољашњег прања возила
Куповина нових тролејбуса
Куповина и постављање исправљачке станице
Куповина и уградња опреме разводног постројења јсс
Ремонт шасије и оплате аутобуса
Избор приватног партнера и додела уговора о јпп за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП „Београд" - СП Нови Београд
Лична заштитна средства
Алат (ручни, мерни, резни, пнеуматски, електрични алат)
Куповина природног гаса за грејање
Униформе за запослене
Прехрамбени производи
Физичко техничко обезбеђење
Каско осигурање возила
Услуга обуке за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу "C" категорије за стицање возачке дозволе "D" категорије
Осигурање имовине, запослених, путника, аутоодговорност
Куповина двопутог возила
Куповина теретног возила N1
Куповина аутоцистерне
Куповина и уградња линија за прање за аутобусе
Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве
Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни систем предузећа
Куповина и постављање бацк-уп дата центра на резервној локацији са опремом и припремним радовима
Куповина и монтажа соларних електрана са израдом пројектне документације и пуштањем у рад
Израда пројектне документације за изградњу трамвајских депоа

2022.

Куповина прикључног возила О4
Делови КIEPE за трамваје CAF
Делови за комплетирање трамваја CAF
Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга
Ремонт котлова у котларници у комплексу „Нови Београд"
Куповина аутоцистерне
Радови на изради кровне конструкције на објектима „Пролазни Депо" и „Депо 2"

2021.

Ремонт шасије и оплате тролејбуса
Изградња резервне бацк-уп локације ДАТА центра - припремни радови, куповина и постављање

2021.

Лична заштитна средства
Куповина природног гаса за грејање
Униформе за запослене
Прехрамбени производи
Каско осигурање возила
Услуга обуке за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу "C" категорије за стицање возачке дозволе "D" категорије
Куповина теретног возила N1
Куповина новог трактора
Куповина MULTICAR возила
Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а
Куповина и постављање мобилног DATA центра са опремом и припремним радовима у СП „Нови Београд"
Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни систем предузећа
Израда пројектне документације за изградњу трамвајских депоа
Мотори, делови мотора и довода горива за аутобусе
Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила
Делови за трамваје CAF
Поправка делова пнеуматске инсталације
Сервисирање и поправка клима уређаја и грејања на аутобусима и комби возилима
Одржавање BMC PROCITY аутобуса у гарантном року
Одржавање HIGER аутобуса у гарантном року
Поправка мењача VOITH
Поправка возила SOLARIS
Услуга унутрашњег и спољашњег прања возила
Куповина нових зглобних аутобуса
Куповина нових тролејбуса
Куповина возила за превоз инвалида са рампом
Куповина возила за превоз школске деце
Ремонт шасије и оплате аутобуса
Куповина и уградња опреме разводног постројења JSS
Куповина и постављање исправљачке станице

2021.

Куповина и уградња напојног резервоара грејања у СП „Дорћол"
Куповина опреме за кухињу
Куповина апарата за бројање новца
Контролисање хидрантске мреже, опреме и уређаја за гашење пожара
Куповина нових зглобних аутобуса
Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)
Одржавање HIGER аутобуса у гарантном року
Каско осигурање 100 нових зглобних аутобуса
Резервни делови за комплетирање трамваја CAF
Стерилизација и дезинфекција возила озоном
Изнајмљивање возила са возачима за превоз школске деце
Одржавање MULTICAR возила
Одржавање возила за превоз школске деце
Изнајмљивање приколица за потребе Центра за обуку возача
Куповина возила за превоз школске деце
Каско осигурање за 37 возила за превоз школске деце
Транспорт трамвајских приколица из Швајцарске
Параметрисање и упаривање електронике мењача

2020.

Делови каросерије возила
Мотори, делови мотора и довода горива за аутобусе
Делови аутоелектрике за аутобусе
Делови осовина и диференцијала за аутобусе
Делови грејања за аутобусе, тролејбусе и трамваје
Делови пнеуматске инсталације за аутобусе и тролејбусе
Делови кочног система возила
Делови система за хлађење на аутобусима
Делови ослањања аутобуса
Мењачи и делови мењача за аутобусе
Пнеуматици за аутобусе, тролејбусе, путничка и теретна возила
Делови чопера, статичког претварача, вучног погона и друге опреме за тролејбусе и трамваје
Акумулатори за аутобусе, тролејбусе и трамваје и остала возила
Графитне четкице електромотора, плетенице, делови уземљења за возила
Делови кочног система за трамваје
Овесна опрема трамвајске и тролејбуске контактне мреже
Делови одузимача струје тролејбуса и трамваја
Колосечни прибор и делови пружне скретнице
Електронске компоненте и пратећа електро опрема за трамваје и тролејбусе
Лична заштитна средства
Делови за трамваје CAF
Униформе за запослене
Прехрамбени производи
Каблови за напајање трамвајске и тролејбуске КМ
Стубови контактне мреже
Трамвајска пружна скретница и трамвајски укрштај
Новогодишњи пакетићи
Обнављање протектора пнеуматика
Каско осигурање 200 аутобуса SOLARIS
Каско осигурање 174 нових аутобуса градског типа HIGER
Закуп лиценци MICROSOFT пословног софтвера
Поправка и фарбање већих и мањих оштећења на оплати аутобуса, путничких и теретних возила
Изнајмљивање модула за еко вожњу /"Green drive"/
Чишћење DP филтера (катализатора) на возилима
Одржавање е-бусева
Одржавање BMC PROCITY аутобуса у гарантном року
Услуга контроле и подешавања усмерености точкова на возилима
Услуге FTO
Ремонт делова пнеуматске инсталације

2020.

Претходно обавештење 2 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2020.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2020.

Претходно обавештење 5 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 5 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 5 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење 4 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење 3 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 3 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 3 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење 2 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2019.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2018.

Претходно обавештење 2 - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење 2 - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2017.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2017.

Претходно обавештење - Добра
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Радови
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Претходно обавештење - Услуге
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

2016.

Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.