ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервис и одржавање стабилних система за гашење пожара производње ''Vatrosprem'' у возилима ВНУ-235/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.12.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПЕРИОДИЧНИ И ЦИЉАНИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ ВНУ-239/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
20.12.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДОЊИ ПОДСТРОЈ, ОБРТНО ПОСТОЉЕ, РУДА ЗА ВУЧУ ТРАМВАЈА ВНД-232/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
17.12.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Израда пројектне документације Анализа о зонама опасности у објектима ЈКП ГСП ''Београд'' (ЦПВ ознака: 71321000 - Услуге техничког пројектовања механичких и електричних инсталације зграда) ВНУ-226/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
16.12.2021. до 10.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуге: ПОПРАВКА ДЕЛОВА АУТОМАТСКОГ МЕЊАЧА (ЦПВ ознака: 50116300 - Услуге поправке и одржавања мењача возила) ВНУ-218/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
27.12.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ДЕЛОВИ ЧОПЕРА, СТАТИЧКОГ ПРЕТВАРАЧА, ВУЧНОГ ПОГОНА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ТРОЛЕЈБУСЕ И ТРАМВАЈЕ (ЦПВ ознака: 34631000 - Делови локомотива или шинских возила) ВНД-229/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
16.12.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЗАМЕНА БОР ФУГА ВНУ-216/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
13.12.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Радови: Радови на санацији кровова у објектима ВНР-227/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.12.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД И МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА БРИСЕВА И НАМИРНИЦА ВНУ-225/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
09.12.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина уређаја за мерење силе кочења (ЦПВ ознака: 38540000 - Машине и апарати за испитивање и мерење) ВНД-219/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
09.12.2021. до 10.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.