ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА КУХИЊУ ВНД-06/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
17.03.2021. до 11.30h
Назив предмета набавке: - Набавка свежег меса, обликована у три партије (назив и ознака из општег речника набавкe: ОРН: 15110000-месо) 5/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ИНТЕРНЕТ ВЕЗЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР (ЦПВ ознака: 72400000 - Услуге интернета) ВНУ-07/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
10.03.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: КУПОВИНА И УГРАДЊА НАПОЈНОГ РЕЗЕРВОАРА ГРЕЈАЊА У СП ДОРЋОЛ (ЦПВ ознака: 50100000 - Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему) ВНД-01/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
10.03.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ПОКЛОН ВАУЧЕРИ (ЦПВ ознака: 18530000 - Поклони и награде) ВНД-03/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
22.02.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ (ЦПВ ознака: 79710000 - Услуге обезбеђења) ВНУ-02/21
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
09.03.2021. до 08.30h
Назив предмета набавке: Млеко и млечни производи (назив и ознака из општег речника набавкe: 15511100 - Пастеризовано млеко; 15511200 - Стерилизовано млеко; 15512100 - Павлака са ниским процентом масноће; 15512200 - Павлака са високим процентом масноће; 15530000 – Маслац; 15542200 - Меки сир; 15542300 - Фета сир; 15544000 - Тврди сиреви 15551000 - Јогурт и други ферментисани млечни производи; 15551300 - Јогурт) 11/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА - Јавна набавка
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Систематски прегледи за запослене (ЦПВ ознака: 85100000 - Здравствене услуге) ВНУ-247/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
19.01.2021. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЕТАЛОНИРАЊЕ МЕРИЛА И УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ВНУ-249/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.01.2021. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ (ЦПВ ознака: 45259200 - Поправка и одржавање уређаја за пречишћавање) ВНУ-296/20
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
18.01.2021. до 11.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
366-4040
Служба за медијски наступ
366-4047
Централа-оператери
366-4000
Говорни аутомат
30-33-370, 30-33-371
Андроид апликација

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.