ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | Набавке  | Јавне набавке велике вредности  |

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

Тендери:
Сортирање по:
Шифра тендера:
Назив тендера:

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АНТИФРИЗ-РАСХЛАДНА ТЕЧНОСТ ВНД-19/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
25.03.2024. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне ВНД-09/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
14.03.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка система за допрему ваздуха у радионицама ВНУ-16/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
08.03.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: ИСПОРУКА И ПУЊЕЊЕ ВОЗИЛА КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ВНД-15/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
12.03.2024. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Сервисирање и поправка клима уређаја на трамвајима и тролејбусима ВНУ-12/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
28.02.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: АДИТИВ, ГОРИВА АД БЛУЕ ВНД-02/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
11.03.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ОКРЕТНИЦЕ НА ЗГЛОБНИМ АУТОБУСИМА (ЦПВ ознака: 50110000-Услуге поправки и одржавање моторних возила и припадајуће опреме) ВНУ-07/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
29.02.2024. до 08.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: Поправка делова пнеуматске инсталације ВНУ-11/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
26.02.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина преса за одржавање возила ВНД-06/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
26.02.2024. до 09.30h
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Добра: Куповина професионалних пнеуматских пиштоља ВНД-08/24
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Сва документација за јавну набавку може се преузети на Порталу јавних набавки (корисници морају бити регистровани да би преузимали документа)
26.02.2024. до 09.30h
 следећа  последња 

набавке пре 01.01.2016

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.