ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
Ви се налазите:  | Линије  | Дневне линије  | Линија  |

ЛИНИЈА 404

ТРАСА ЛИНИЈЕ
СМЕР А
УЛИЦЕ: БЕЛА РЕКА - Пут за Колонију - Авалска - Пут за Трешњу - Пут за Павићевац - Крагујевачки пут - ТРЕШЊА /ОКРЕТНИЦА/
СТАЈАЛИШТА: БЕЛА РЕКА, ХАЈДУЧКИ ПОТОК, НАСЕЉЕ ЧЕСМА, МИНЕЛ 2, МИНЕЛ 3, ОШ ВОЈВОДА ПУТНИК, КОЛОНИЈА, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА РИПАЊ, ПУТ ЗА МИЛОВАНОВИЋЕ, ТИМОЧКИ ПУТ /УЛАЗ/, РАШИН МАЈДАН, РИПАЊ /БРДО/, РИПАЊ /ЦЕНТАР/, ПУТ ЗА АЛУГЕ, ПАВИЋЕВАЦ 1, ПАВИЋЕВАЦ 2, ПАВИЋЕВАЦ 3, ПРЊАВОР /ШКОЛА/, ТРЕШЊА, АВАЛСКИ ЦВЕТ, ТРЕШЊА /ОКРЕТНИЦА/
СМЕР Б
УЛИЦЕ: ТРЕШЊА /ОКРЕТНИЦА/ - Крагујевачки пут - Пут за Павићевац - Пут за Трешњу - Авалска - Пут за Колонију - БЕЛА РЕКА
СТАЈАЛИШТА: ТРЕШЊА /ОКРЕТНИЦА/, АВАЛСКИ ЦВЕТ, ТРЕШЊА, ПРЊАВОР /ШКОЛА/, ПАВИЋЕВАЦ 3, ПАВИЋЕВАЦ 2, ПАВИЋЕВАЦ 1, ПУТ ЗА АЛУГЕ, РИПАЊ /ЦЕНТАР/, РИПАЊ /БРДО/, РАШИН МАЈДАН, ТИМОЧКИ ПУТ /УЛАЗ/, ПУТ ЗА МИЛОВАНОВИЋЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА РИПАЊ, КОЛОНИЈА, ОШ ВОЈВОДА ПУТНИК, МИНЕЛ 3, МИНЕЛ 2, НАСЕЉЕ ЧЕСМА, ХАЈДУЧКИ ПОТОК, БЕЛА РЕКА

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.