ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд"
 | Информације  | Карте за превоз  |

КАРТЕ ЗА ПРЕВОЗ

ЈКП ГСП „Београд" обавештава кориснике услуга јавног градског превоза, да врши продају електронских допуна персонализованих и неперсонализованих „БусПлус" картица, на следећим продајним местима ГСП-а.

Нови терминали су инсталирани на следећим локацијама:

  • „Скендер бегова", ЈКП ГСП „Београд" (шалтер сала) - Скендер бегова 47;
  • „Делиградска" - Делиградска 10;
  • „Трг Републике" - ТЦ „Трг Републике".

Истовремено обавештавамо кориснике услуга јавног градског превоза да уплате за електронску допуну персонализованих и неперсонализованих „БусПлус" картица могу вршити готовим новцем, платним картицама и чеком.

Продајна места раде радним даном од 7 до 19 часова. Терминал у Скендер беговој улици (шалтер сала) суботом ради од 8 до 15 часова, а сва остала продајна места суботом раде од 8 до 14 часова. Продајна места не раде недељом.

Издавање нових смарт картица, њихово важење и начин коришћења су у надлежности Секретаријата за јавни превоз и система Бус Плус о чему се информације могу добити на www.busplus.rs.

Тарифни систем, подручје његове примене, врсте карата, наплата, категорије корисника и услови коришћења услуге превоза, контрола путника и продаја возних исправа у јавном линијском превозу путника на територији града Београда, врше се у складу са Правилником о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Службени лист града Београда бр. 13/2017, 11/2018 и 109/2019).

Контрола возних исправа врши се у организацији Секретаријата за јавни превоз.

У наставку приказујемо цене карата које су утврђене Решењем о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Сл. Лист града Београда број 60/2022), које се примењује од 21.06.2022. године.

I

Овим решењем утврђују се цене услуге јавног линијског превоза путника који на територији града Београда обављају Јавно комунално Предузеће ГСП „Београд", уговорени превозници и градска железница (БГ:воз).

II

На територији града Београда у оквиру јавног линијског превоза путника у дневном саобраћају, независно од врсте линијског превоза (градски, приградски и локални превоз), као и подручја које обухвата, примењује се интегрисани тарифни систем (у даљем тексту ИТС).

ИТС подразумева примену тарифних начела на основу којих путник одговарајућом картом плаћа исту цену на подручју одређене тарифне зоне независно од вида превоза и превозника.

Електронска карта у претплати, електронска карта ван режима претплате, папирна карта у возилу, папирна месечна резервација и посебна карта за вожњу у возилима јавног линијског превоза путника у ИТС, као и издавање бесконтактне смарт картице (персонализована пластична смарт картица, неперсонализована пластична смарт картица и неперсонализована папирна смарт картица), наплаћиваће се у складу са одредбама и према ценама утврђеним овим решењем.

Тарифне зоне у систему линијског превоза не територији града Београда утврђују се посебним актом који доноси организациона јединица Градска управе Града Београда надлежна за послове јавног превоза.

Дневни саобраћај обавља се у временском интервалу од 04 до 24 часа.

Ноћни саобраћај обавља се у временском интервалу од 00 до 04 часа.

Ноћни саобраћај, саобраћај на минибус експрес линијама (Е линијама и линији А1 – Трг Славија – Аеродром Никола Тесла), не припадају ИТС и на овим линијама важе само папирне карте купљене у возилима у којима се користи услуга превоза.

III

У ИТС се примењују следеће цене:

1. Цене карата ван режима претплате за појединачну вожњу

1.1. Папирна карта купљена у возилу у дневном саобраћају:

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1 и 2
136,36
13,64
150,00
1, 2 и 3
272,73
27,27
300,00
1, 2, 3 и 4
363,64
36,36
400,00
3
136,36
13,64
150,00
3 и 4
272,73
27,27
300,00
4
136,36
13,64
150,00

2. Цене електронских карата ван режима претплате за више вожњи у одређеном временском периоду у дневном саобраћају

2.1. Електронске карте ван режима претплате за више вожњи – основне временске карте:

Цена електронске карте ван режима претплате за више вожњи – основне временске карте, плаћене неперсонализованом пластичном смарт картицом, бесконтактном платном картицом или мобилним телефоном који подржава НФЦ технологију и има инсталирану одговарајућу апликацију

Зона

Време коришћења карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

карте за једну зону
1 и 2
90 минута
80,91
8,09
89,00
3
90 минута
80,91
8,09
89,00
4
90 минута
80,91
8,09
89,00
карте за више зона
1, 2 и 3
90 минута
162,73
16,27
179,00
1, 2, 3 и 4
90 минута
244,55
24,45
269,00
3 и 4
90 минута
162,73
16,27
179,00

2.2. Електронске карте ван режима претплате за више вожњи – дневне временске карте:

Неперсонализоване папирне смарт картице

Зона

Време коришћења карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1 и 2
1 дан
227,27
22,73
250,00
1, 2, 3 и 4
1 дан
681,82
68,18
750,00
1 и 2
3 данa
636,36
63,64
700,00
1, 2, 3 и 4
3 данa
1.627,27
162,73
1.790,00
1 и 2
5 данa
909,09
90,91
1000,00
Запослени, грађани Републике Србије и страни држављани
1, 2, 3 и 4
5 данa
2.172,73
217,27
2.390,00

3. Цене електронских карата у претплати

3.1. Цене месечних електронских карата у претплати:

Запослени, грађани Републике Србије и страни држављани

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
2.718,18
271,82
2.990,00
1 и 2
2.977,27
297,73
3.275,00
1, 2 и 3
3.536,36
353,64
3.890,00
1, 2, 3 и 4
4.536,36
453,64
4.990,00
3
2.977,27
297,73
3.275,00
3 и 4
3.536,36
353,64
3.890,00
4
2.977,27
297,73
3.275,00

Ученици и студенти

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
990,91
99,09
1.090,00
1 и 2
1.018,18
101,82
1.120,00
1, 2 и 3
1.281,82
128,18
1.410,00
1, 2, 3 и 4
1.572,73
157,27
1.730,00
3
1.018,18
101,82
1.120,00
3 и 4
1.281,82
128,18
1.410,00
4
1.018,18
101,82
1.120,00

Остале повлашћене категорије

ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности; инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50-60% телесног оштећења; цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења; трајно неспособна лица за рад и привређивање; дијализирана лица; лица са лаком душевном заосталошћу; корисници права на новчану социјалну помоћ; лични и породични пензионери; незапослена лица; избегла и интерно расељена лица

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
990,91
99,09
1.090,00
1 и 2
1.018,18
101,82
1.120,00
1, 2 и 3
1.718,18
171,82
1.890,00
1, 2, 3 и 4
2.263,64
226,36
2.490,00
3
1.018,18
101,82
1.120,00
3 и 4
1.718,18
171,82
1.890,00
4
1.018,18
101,82
1.120,00

3.2. Цене полумесечних електронских карата у претплати:

Запослени, грађани РС и страни држављани

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
1.536,36
153,64
1.690,00
1 и 2
1.663,64
166,36
1.830,00
1, 2 и 3
2.118,18
211,82
2.330,00
1, 2, 3 и 4
2.718,18
271,82
2.990,00
3
1.663,64
166,36
1.830,00
3 и 4
2.118,18
211,82
2.330,00
4
1.663,64
166,36
1.830,00

3.3. Цена годишњих електронских карата у претплати:

Запослени, грађани РС и страни држављани

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
29.900,00
2.990,00
32.890,00
1 и 2
32.750,00
3.275,00
36.025,00
1, 2 и 3
38.900,00
3.890,00
42.790,00
1, 2, 3 и 4
49.900,00
4.990,00
54.890,00
3
32.750,00
3.275,00
36.025,00
3 и 4
38.900,00
3.890,00
42.790,00
4
32.750,00
3.275,00
36.025,00

Ученици и студенти

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
10.900,00
1.090,00
11.990,00
1 и 2
11.200,00
1.120,00
12.320,00
1, 2 и 3
14.100,00
1.410,00
15.510,00
1, 2, 3 и 4
17.300,00
1.730,00
19.030,00
3
11.200,00
1.120,00
12.320,00
3 и 4
14.100,00
1.410,00
15.510,00
4
11.200,00
1.120,00
12.320,00

Остале повлашћене категорије

ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности; инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50-60% телесног оштећења; цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења; трајно неспособна лица за рад и привређивање; дијализирана лица; лица са лаком душевном заосталошћу; корисници права на новчану социјалну помоћ; лични и породични пензионери; незапослена лица; избегла и интерно расељена лица

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
10.900,000
1.090,000
11.990,000
1 и 2
11.200,000
1.120,000
12.320,000
1, 2 и 3
18.900,000
1.890,000
20.790,000
1, 2, 3 и 4
24.900,000
2.490,000
27.390,000
3
11.200,000
1.120,000
12.320,000
3 и 4
18.900,000
1.890,000
20.790,000
4
11.200,000
1.120,000
12.320,000

3.4. Цена годишње календарске електронске карте у претплати за календарску годину:

Лица старија од 65 година

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1, 2, 3 и 4
370,00
37,00
407,00

4. Доплатна електронска карта за експресну линију „Београд - Обреновац" и папирна месечна резервација на приградским линијама

4.1. Цена доплатне електронске карте за експрес линију „Београд – Обреновац" износи:

Врста карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

Доплатна месечна електронска карта
1.000,00
100,00
1.100,00
Доплатна полумесечна електронска карта
590,91
59,09
650,00
Доплатна годишња електронска карта (365 дана)
11.000,00
1.100,00
12.100,00

4.2. Цена папирне месечне резервације на приградским линијама износи:

Врста карте

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

Папирна месечна резервација за један смер која важи радним данима у дневном саобраћају
454,55
45,45
500,00
Папирна месечна резервација за један смер која важи радним данима и викендом у дневном саобраћају
600,00
60,00
660,00

5. Посебна карта у ИТС:

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

4.545,45
454,55
5.000,00

6. Превоз пртљага

За превоз пртљага већих димензија корисник је обавезан да додатно купи карту ван режима претплатне или папирну карту код возача, за одговарајући број зона.

7. Карте са рестрикцијом

Правно лице, осим куповине месечних, полумесечних и годишњих електронских карата у претплати има могућност куповине и карата у претплати са рестрикцијом за месец. Карта у претплати са рестрикцијом се добија комбинацијом цена:

  • полумесечне карте и одговарајућег броја дневних временских карата или
  • одговарајућег броја дневних временских карата.

Рестрикција представља период у месецу у ком корисник нема плаћену превозну услугу. Период рестрикције се уписује у персонализовану картицу за категорију корисника: грађани РС и страни држављани (тзв. картица за запослене).

На персонализовану картицу за категорију корисника грађани РС и страни држављани, може бити уписана само једна рестрикција за текући месец, односно само један период у месецу за који корисник нема плаћену превозну услугу.

Карту у претплати са рестрикцијом може купити само правно лице регистровано у Систему за наплату карата и управљање возилима.

8. Попуст у продаји електронских карата

За куповину електронских карата у претплати за категорију корисника: грађани РС и страни држављани, према броју купљених карата, правна лица могу остварити попуст.

Правна лица остварују право на попуст куповином:

  • месечних електронских карата у претплати;
  • полумесечних електронских карата у претплати;
  • годишњих електронских карата у претплати и
  • електронских карата у претплати са рестрикцијом чија цена није мања од цене полумесечне карте у претплати.

Висина попуста у зависности од броја купљених карата приказана је у табели:

Број купљених електронских карата у претплати за категорију: Грађани РС и страни држављани

Висина попуста – проценат

од 30 до 199
3%
од 200 до 1.000
5%
од 1.001 до 2.000
10%
од 2.001-7000
15%
7001-10.000
20%
10.001 и више
25%

9. Цене издавања бесконтактних смарт картица и начин плаћања услуге превоза у Систему за наплату карата и управљање возилима

A. Цена издавања бесконтактних смарт картица:

Врста картице

Цена без ПДВ
Износ обрачунатог ПДВ (20%)
Цена издавања картице(дин)

Рок важења картице

Персонализована пластична смарт картица
208,33
41,6
250,0
три године
Неперсонализована пластична смарт картица
208,33
41,6
250,0
три године
Неперсонализована папирна смарт картица
33,33
6,67
40,00
активира се моментом куповине на киоску и важи до истека купљене дневне временске карте
За ученике који похађају основне школе (који нису старији од 17 година) и специјалне основне школе (а нису старији од 19 година) на територији града Београда, а које су у систему образовања Републике Србије, прво издавање персонализоване картице је бесплатно, а свако наредно према ценама утврђеним овим решењем. Трошкове прве израде персонализованих картица сноси надлежна организациона јединица Градске управе града Београда.
208,33
41,67
250,00
Најдуже до осам година
За ученике са пребивалиштем на територији града Београда (који нису старији од 17 година) и специјалне основне школе (а нису старији од 19 година) а похађају основне школе ван територије града Београда, односно у иностранству или похађају испоставе школа на територији града Београда, свако издавање персонализоване картице се наплаћује према ценама утврђеним овим Решењем.
208,33
41,67
250,00
Најдуже до осам година
Службене картице система - издавање возачке картице
208,33
41,67
250,00
до електронске читљивости возачке картице
Нераздужење службене картице система – возачке картице (изузев у случају крађе или губитка возачке картице под условима које прописује организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове јавног превоза), при чему се средства од нераздужења возачких картица третирају као приход ИТС-а
1.666,67
333,33
2.000,00

Б. Начин плаћања услуге превоза у ИТС:

1. Бесконтактним смарт картицама

 

Персонализованом пластичном смарт картицом
Куповином електронске карте у претплати, која се уписује у меморију персонализоване пластичне смарт картице, у висини цене утврђене овим решењем за месечну, полумесечну и годишњу и календарску годишњу електронску карту у претплати за одређену категорију корисника и зону коришћења у оквиру ИТС, као и куповином електронске карте у рестрикцији која се уписује у меморију персонализоване пластичне смарт картице.
Неперсонализованом пластичном смарт картицом
Валидацијом картице у возилу при чему се у меморију картице уписује електронски запис о извршеној валидацији и умањује новчани износ уписан у меморији картице за цену изабране основне временске карте утврђене овим Решењем у зависности од зоне коришћења у оквиру ИТС. Картица се допуњује новчаним износом, одабраним од стране корисника, који се електронски уписује у меморију картице. Картица се у периоду важења може допунити неограничен број пута; максимални износ једне трансакције ( допуне) може бити 2.500,00 динара. За сваку трансакцију ( допуну) од 900,00 динара или више, кориснику се одобрава једнократни попуст по трансакцији у износу од 100,00 динара. Новчани износ који је електронски уписан на картицу (уплаћена средства) може се искористити за плаћање услуге превоза или пребацити на другу неперсонализовану смарт картицу, али не може бити враћен кориснику.
Неперсонализованом папирном смарт картицом
Куповином изабране дневне временске карте која се уписује у меморију неперсонализоване папирне смарт картице. Допуна картица врши се на продајним местима одређеним за ову сврху. Папирне смарт картице купљене до 31. јануара 2015. године, не могу се допуњавати. Средства преостала на овим картицама могу се пребацити на нове непресонализоване пластичне смарт картице које се обезбеђују о трошку корисника.
2. Мобилним телефоном који подржава НФЦ технологију и који има инсталирану одговарајућу апликацију
Куповина електронске карте путем мобилног телефона врши се валидацијом, односно приношењем мобилног телефона уређају за валидацију, при чему се у меморију одговарајуће апликације на мобилном телефону уписује електронски запис о извршеној валидацији чиме се купљена карта поништава.
3. Бесконтакним платним картицама
Куповина електронске карте путем бесконтактних платних картица врши се валидацијом, односно приношењем картице уређају за валидацију, при чему се на серверу система уписује електронски запис о извршеној валидацији што представаља информацију о купљеној карти и плаћеној услузи.
4. Куповином папирне карте у возилу
Kaрта се купује у возилу по цени утврђеној овим решењем.
5. Куповином посебне карте
Карта се купује код контролора по цени утврђеној овим решењем.

IV

Изван ИТС примењују се следеће цене:

1. Папирна карта купљена у возилу у ноћном саобраћају:

Зона

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

1
136,36
13,64
150,00
1 и 2
190,91
19,09
210,00

За непрекидну вожњу у једном смену за изабрану тарифну зону у ноћном саобраћају купује се једна папирна карта у возилу.

2. Папирна карта купљена у возилу код возача на минибус експрес линијама – Е линијама:

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

181,82
18,18
200,00

3. Папирна карта купљена у возилу код возача на минибус експрес линији – линија А1 (Трг Славија – Аеродром Никола Тесла)

Цена

Износ ПДВ (10%)

Продајна цена са ПДВ

363,64
36,36
400,00
Контакт телефони
Диспечерски центар 00-24
011/366-4040
Служба за медијски наступ
011/366-4047
Централа
011/366-4000
Говорни аутомат
011/30-33-370, 011/30-33-371
Андроид апликација

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Copyright: JKP GSP "Beograd" © 2016. produkcija: S.P.I.S.